ALGO SYSTEM
ul. St. Moniuszki 5
98-300 Wieluń
tel. +48 43 843 25 04
fax +48 43 843 38 51
info@algosystem.pl
Siatki budowlane
Siatki przemysłowe
Siatki sportowe
Siatki użytkowe
Olinowanie żeglarskie
Zabezpieczenia elastyczne
Liny i sznury


Systemy siatek budowlanych


Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem na terenie Polski lin i siatek firmy Rombull posiadającej certyfikaty potwierdzające spełnianie wymaganych norm jakości, produkcji, organizacji pracy. Spełnienie wszystkich wymagań stawianych przy certyfikowaniu kolejnych obszarów działalności, gwarantuje rzetelność i wysoką jakość produktów.


Katalog online
      Kontrola jakości

Badania

Certyfiakty

ISO 14001:2004
Certyfikat potwierdzający zgodność Systemu Zarządzania Środowiskowego z wymaganiami normy ISO 14001:2004. Procesy produkcyjne odpowiadają warunkom stawianym przez normy: środowiskową 14001:2004 oraz jakościową 9001:2008. System Zarządzania Środowiskowego umożliwia lepsze planowanie działań w kierunku obniżania niekorzystnego oddziaływania na środowisko. W wyniku takiego planowania powstają programy poprawy uwzględniające możliwości i korzyści zarówno dla środowiska jak i organizacji takie jak np. ograniczenie ilości powstających odpadów, zmniejszenie zużycia energii i wody itp.


ISO 9001:2008
Dążąc do ciągłego wzrostu zadowolenia Klienta wprowadzono działania mające na celu stałe doskonalenie jakości oferowanych wyrobów, czego dowodem jest uzyskanie certyfikatu na zgodność z normą ISO 9001:2000. W dążeniach do doskonalenia jakości wyrobów doceniono również znaczenie problematyki ekologicznej.


OHSAS 18001:2007 (PN-N 18001:2004)
Certyfikat zgodności z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Do najważniejszych zadań i celów wdrożonego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy należą:
- zapobieganie urazom pracowników i związanymi z nimi stratami,
- eliminowanie chorób zawodowych pracowników,
- minimalizowanie absencji chorobowej pracowników,
- zaangażowanie pracowników do działań w zakresie BHP,
- zwiększenie wydajności i jakości pracy w organizacji.
SIATKI BUDOWLANE

SIATKI PRZEMYSŁOWE

SIATKI SPORTOWE

SIATKI UŻYTKOWE

OLINOWANIE

ZABEZPIECZENIA

LINY I SZNURY

KONTAKT

ALGO SYSTEM
ul. St. Moniuszki 5
98-300 Wieluń
tel. kom. 609 720 090
tel. +48 43 843 25 04
fax +48 43 843 38 51
info@algosystem.pl
Copyright © 2015 siatki-liny.pl   |   505560
Jesteśmy uczestnikiem programu RZETELNA FIRMA